OKULUMUZ

MİSYON - VİZYON

AYDIN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK MİSYONUMUZ;

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “ Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır.” veciz sözü çerçevesinde;
• Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,
• Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
• Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
• Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve sorumluluğunu duyan,
• Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,
• Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
• Polis olmanın şeref, gurur ve şuurunu taşıyan ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı yaratabilen,
• Hizmetin görülmesi esnasında karşılaşacağı sorunları Anayasa'da belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
• Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
• Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
• Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için, inançlı ve şuurlu bir şekilde meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
• Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip,
• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü bilincine sahip,
• İnsan haklarına saygılı,
• Polis halk ilişkilerine duyarlı,
• Polis meslek etik kurallarına bağlı olarak yetişmek ve hizmet etmektir.

 

AYDIN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK VİZYONUMUZ;

        Çağımızın teknolojik imkanlarını bilimin ışığında en üst düzeyde kullanan, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş, Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini karakter haline getirmiş, suç işlemeden önce suç işleme niyetinde olanları ve suç ortamlarının oluşmasını engellemeyi öncelikli görev olarak kabullenmiş, milletine ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, toplum yararını kişisel menfaatinin üstünde tutan polis memurları yetiştirmektir. Okulumuzda yatılı olarak kalan öğrencilerimizin günün 24 saati ihtiyaç duydukları barınma, beslenme ve moral ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılamak, mevcut eğitim standardını dinamik bir süreç içerisinde üst seviyeye taşımak vizyonumuzdur.