Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Kurtca EKER ve Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad MUTLU'nun okulumuza ziyaretleri.